Közvetlen üzletszerzési (direkt marketing) célú adatkezelés

Nyilatkozat

A KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉSI (DIREKT MARKETING) CÉLÚ ADATKEZELÉS

Az Ügyfél külön hozzájárulása esetén a MikroCredit Zrt. a regisztráció során megadott alábbi személyes adatokat: név, lakcím, levelezési cím, e-mail cím, telefonszám; hirdetés, közvetlen üzletszerzés és piackutatás céljából tárolja, kezeli, továbbá ilyen célból levélben, telefonon vagy egyéb, elektronikus és más formájú kommunikációs eszközökön keresztül az Ügyfelet megkeresheti, és értesítheti kölcsöntermékeiről és az azokhoz kapcsolódó szolgáltatásokról, továbbá partnerei és harmadik személyek termékeiről. Az Ügyfél az ilyen értesítések küldését bármikor ingyenesen, korlátozás nélkül és a MikroCredit Zrt. bármelyik elérhetőségén megtilthatja.